Cvičení z Programování 2

Cvičení k Programování 2 pro matematiky. Teoretická část cvičení. Probíhá každý čtvrtek v 10:40 v učebně M2 distančně se zadanými úlohami na webu. Ve čtvrtek od 10:30 vedu online konzultace na zooomu, pozvánka s odkazem vám doufám přišla e-mailem. Ne-li, ozvěte se mi na e-mail. Cvičící - Tomáš Lysoněk. Praktickou část cvičení vede Martin Mareš

Výuka během zrušených prezenčních hodin

Po dobu přerušené prezenční výuky budu každý týden v době cvičení sdílet několik úloh a konzultovat jejich řešení na videokonzultaci na Zoomu, vždy ve čtvrtek v 10:30.

Zadání domácích úkolů budu také sdílet zde. Odevzdávání se tedy omezuje na elektronickou formu. Přípustné jsou soubory pdf (ideálně LaTeX) a skeny či fotografie vypracování (dobře čitelné).

Zápočet

Zápočet Vám bude udělen při současném splnění podmínek z praktické a teoretické části cvičení. Podmínky praktické části znáte od Martina Mareše. Podmínkou splnění teoretické části je dosažení alespoň 45 bodů z domácích úkolů. Celkový počet dosažitelých bodů z domácích úkolů bude alespoň 60. Docházka na cvičení není povinná, ale čas od času budou k dispozici bonusové body a je to dobrá příležitost k vyjasňování nejrůznějších záludností a dotazů.

Proběhlá cvičení

Domácí úkoly

Zde se budou průběžně objevovat zadané domácí úkoly spolu s termíny odevzdání. Při řešení domácích úkolů pamatujte, že nejde jen o výsledek ale i o srozumitelné a přesné zpracování.

Řešní domácích úkolů mi noste sepsané na hodině nebo posílejte na e-mail tomas.lysonek@seznam.cz

Pro splnění teoretické části cvičení budete potřebovat alespoň 45 bodů, z domácích úkolů bude možné získat celkem alespoň 60 bodů